11

خرداد

پروژه مسکونی محلاتی واقع در شهرک محلاتی

ساختمان مسکونی 20 واحدی واقع در منطقه مینی سیتی ( 5 طبقه مسکونی – 3 طبقه پارکینگ ) زیربنا : 6500 متر مربع                                              اسکلت بتنی سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه[…]

08

خرداد

پروژه مسکونی زینو واقع در خیابان آجودانیه

ساختمان مسکونی   واقع در منطقه آجودانیه ( 5 طبقه مسکونی – 3 طبقه پارکینگ ) زیربنا : 6500 متر مربع                                              اسکلت بتنی سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت[…]