ساختمان مسکونی   واقع در منطقه آجودانیه ( 5 طبقه مسکونی – 3 طبقه پارکینگ )

زیربنا : 6500 متر مربع                                              اسکلت بتنی

سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت

شروع پروژه : 1397                                                                    مدت انجام پروژه  :   30  ماه

 

 

مشاهده پروژه آجودانیه